Klachten en hinder

Meldpunt milieudelicten en milieuklachten

Onder milieuklachten worden verstaan alle klachten betreffende een milieuverstoring, betreffende een probleem van geluids-, geur-, stof- rook- of lichthinder of bij een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast.

De dienst milieu van de gemeente is het centraal meldpunt en staat in voor het registreren van deze milieuklachten in samenwerking met de politie. Bezwaren ontvangen door de gemeentelijke dienst milieu naar aanleiding van een openbaar onderzoek (voor bijvoorbeeld milieuvergunningsaanvraag) worden in principe niet opgenomen als milieuklacht, tenzij de informatie ook nuttig is los van de beslissing waarover het openbaar onderzoek werd georganiseerd. De gemeentelijke dienst milieu en de politie sturen de door hen ontvangen milieuklachten door naar elkaar en eventueel ook naar de bevoegde overheid en de burgemeester.

Het centraal meldpunt voor milieuklachten

Milieuklachten voor Oostrozebeke kunnen gemeld worden aan de milieudienst: telefonisch tijdens de kantooruren of permanent via e-mail. Bij afwezigheid kan u uw melding doen aan het "front office" (dienst burgerzaken). 

Klachten kunnen eveneens permanent gemeld worden in persoon aan het centraal onthaal of wijkbureau van de politiezone M.I.D.O.W. Buiten de kantooruren kunnen dringende klachten telefonisch gemeld worden op het 101 nummer.

Contactinfo

Dienst milieu

Ernest Brengierstraat 6
8780 Oostrozebeke
milieu@oostrozebeke.be
056 67 11 83
Bekijk openingsuren
Deel deze pagina
Afdrukken